Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uutiset

Uutiset - 28.8.2018

Tutkimus: Kelan sopeutumisvalmennus vastaa odotuksia suurimmalla osalla kuntoutujia

Kelan ja Lapin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan Kelan järjestämä sopeutumisvalmennus vastasi runsaalla puolella sekä aikuisten että lasten ryhmistä täysin sitä koskevia odotuksia. Kuntoutujat saivat kursseilta vertaistukea, tietoa sairaudesta tai vammasta ja sen hoidosta. Tutkimuksessa arvioitiin Kelan järjestämän sopeutumisvalmennuksen toteutusta ja merkitystä kuntoutujien, heidän läheistensä sekä sopeutumisvalmennusta toteuttavien palveluntuottajien näkökulmasta. Vaikeassa elämäntilanteessa olevat kuntoutujat eivät kokeneet […]

Lue lisää

Uutiset - 20.6.2018

Meriheimo vie nuoret yhdessä merelle

Vantaan kaupunki on mukana Meriheimo – nuorten oma väylä! -hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea 18–30-vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria saamaan ystäviä ja harrastuksia sekä hakeutumaan koulutukseen tai töihin. Sail Training -purjehduksilla nuoret saavat purjehduskokemuksen ohella tukea itsenäisen elämän alkuun, kuten asumiseen, koulutukseen ja töihin hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Samalla he pääsevät mukaan aktiiviseen nuorten yhteisöön. Ensimmäiset purjehdukset […]

Lue lisää

Uutiset - 14.6.2018

Uusi CP-lehti: Arjen pienet teot vahvistavat mielenterveyttä

Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa selviytymään elämässä eteen tulevista vaikeuksista, kirjoittaa Rauman kriisikeskuksen johtaja ja psykoterapeutti Tuija Eskelinen CP-lehdessä 2/2018. CP-lehden kirjoituksessa Eskelinen kuvaa koskettavasti henkilökohtaista menetystä ja sitä, millaiset asiat auttoivat häntä selviytymään pahimman yli. Lue lisää tästä.

Lue lisää

Uutiset - 8.6.2018

Tutustu STEA:n tukemiin sopeutumisvalmennuskursseihin Kuntoutusportissa

Kuntoutusportti kokoaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tukemat ja järjestöjen toteuttamat sopeutumisvalmennuskurssit yhteen osoitteeseen: kuntoutusportti.fi/sopeutumisvalmennuskurssit Sopeutumisvalmennuskurssit tukevat valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tavoitteena on, että sairauteensa tai vammaansa tukea tarvitseva löytää tietokannan avulla aiempaa helpommin itselleen sopivan kurssin. Kursseja voi hakea muun muassa kohderyhmän tai palveluntarjoajan mukaan. Järjestöt voivat lisätä kurssin maksutta […]

Lue lisää

Uutiset - 27.4.2018

Eläketurvakeskus: Kuntoutujien määrä lähenee työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä

Työeläkekuntoutujia oli viime vuonna jo lähes 17 000. Määrä kasvoi kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Kuntoutujia on jo lähes yhtä paljon kuin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä, käy ilmi Eläketurvakeskuksen 2017 ennakkotiedoista. Työeläkekuntoutujia oli lähes 17 000 henkilöä viime vuonna. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta kahdeksan prosenttiyksikköä ja on yli kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Määrällisesti kuntoutujat ovat lähestymässä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä. Vuonna 2017 […]

Lue lisää

Uutiset - 17.4.2018

Kela: Kuntoutujien elämänlaatu parani kuntoutuksen aikana

Kuntoutujat arvioivat työ- ja opiskelukykynsä parantuneen Kelan ammatillisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen aikana, selviää kuntoutuksen hyötyjä esittelevästä raportista. Kuntoutuksen hyötyjä arvioitiin keräämällä tietoa vuonna 2016 kuntoutuksensa päättäneiltä kuntoutujilta ja heidän kuntoutustaan toteuttaneilta tahoilta. Työ- ja opiskelukyvyn lisäksi kuntoutujat olivat aiempaa tyytyväisempiä terveyteensä ja ilmoittivat masennusoireiden vähentyneen. Erityisesti yleisen elämänlaadun koettiin kohentuneen. Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää

Uutiset - 29.3.2018

Keva: Ammatillisen kuntoutuksen jälkeen kolme neljästä oli työmarkkinoiden käytettävissä

Ammatillisen kuntoutuksen jälkeen 77 % Kevan asiakkaista oli työmarkkinoiden käytettävissä vuonna 2017 ja kuntoutus todettiin onnistuneeksi. Ammatillinen kuntoutus voi auttaa henkilöä pysymään työelämässä, jos hänellä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen kuntoutuksen avulla voi löytää terveydentilalle paremmin soveltuvia työtehtäviä tai helpottaa paluuta omaan työhön pitkän sairausloman jälkeen. Ammatillisen kuntoutuksen aloittaa yleisimmin noin 50-vuotias […]

Lue lisää

Uutiset - 26.3.2018

Mielenterveysseuran kehitysjohtaja: Sote-uudistus vaarantaa mielenterveyspalvelut

”Esityk­sessä valinnanvapauslaiksi tulevilta sote-keskuksilta ei edellytetä mielenterveys- tai päihdepalvelujen tarjoamista terveysneuvontaa lukuun ottamatta”, kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla Suomen mielenterveysseuran kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck. ”Ajatuksena näyttää olevan, että mielenterveys- ja päihdeammattilaisten apua tarvitsevat potilaat ­ohjataan maakuntien liikelaitoksille. Uusi järjestely heikentäisi ja viivästyttäisi hoidon saantia sekä todennäköisesti lisäisi kustannuksia.” Lue koko teksti tästä.

Lue lisää

Uutiset - 7.2.2018

Kelan tutkimus: Asiantuntijoiden kunnioitettava nuorten kokemustietoa kuntoutuksesta, jotta osallisuus toteutuu

Nuorten osallisuutta tukevat heidän kokemustietonsa kunnioittaminen, yhteisöllinen toiminta, paikallisen kulttuurin merkityksen ymmärtäminen ja monialainen yhteistyö. Kelan julkaisema tutkimus selvitti lappilaisten nuorten aikuisten osallisuutta sosiaalisessa kuntoutuksessa. Osallisuuden toteutuminen vaatii, että asiantuntijat kunnioittavat nuorten kokemustietoa. Siten nuoret voivat vaikuttaa sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin. Samoin osallisuutta vahvistaa yhteisöllinen toiminta, jossa nuorta tuetaan osana paikallisyhteisöään ja sosiaalisia verkostojaan. Lue koko […]

Lue lisää

Uutiset - 1.2.2018

Kuntoutuspsykoterapia kaksinkertaistunut 2010-luvulla – yleisin syy mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt

Vuonna 2017 Kelan kuntoutusta sai 108 700 henkeä, joista kuntoutuspsykoterapiaan osallistui 36 700. Kuntoutuspsykoterapiaa saaneiden määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2011 vuoteen 2017, sanotaan Kelan verkkouutisessa. Yleisin syy psykoterapiaan hakeutumiseen ovat mielialahäiriöt ja ahdistuneisuushäiriöt. Merkittävin sairaus vuonna 2017 oli toistuva masennus, jonka vuoksi terapiaa sai 10 300 henkeä. Muu ahdistuneisuushäiriö oli 9 200 hengellä ja masennustila 8 500:lla. Kelan […]

Lue lisää