Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uutiset

Uutiset - 12.11.2015

Kela: Vaikeavammaisten kuntoutus uudistuu

Lakimuutoksen vaikutuksesta vaikeavammaisten kuntoutuksen sisältö uudistuu vuoden 2016 alusta ja sen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi, Kela tiedottaa. Tavoitteena on, että myös työelämässä olevilla vaikeavammaisilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä kuntoutukseen ja heidän työkykyään voitaisiin näin tukea. Lakimuutos parantaa etenkin 16 vuotta täyttävien kuntoutujien tilannetta. Kun nuori täyttää 16 vuotta, vammaistuen myöntämisen edellytykset muuttuvat. Tähän asti […]

Lue lisää

Uutiset - 12.11.2015

Vertaiskuntouttaja auttaa vammautunutta uuteen alkuun

Taysin neurologian ja kuntoutuksen vuodeosastolla työskentelee tiettävästi Suomen ensimmäinen julkisen terveydenhuollon vertaiskuntouttaja. Vertaiskuntouttajan työ ei ole pelkkää keskustelua, vaan myös fyysistä tekemistä. Omalla esimerkillään hän näyttää kuntoutujille liikkumisen ja toimimisen mallia arjen rutiineissa. Lisäksi vertaiskuntouttaja osallistuu potilaan yksilökuntoutukseen, fysioterapiaan ja toimintaterapiaan tehden harjoituksia yhdessä kuntoutujan kanssa. Lue lisää Taysin verkkosivuilta. >>

Lue lisää

Uutiset - 10.11.2015

Väitös: Kuntoutusmetodeja tulisi kehittää aivoverenvuotopotilaiden elämänlaadun parantamiseksi

LL Riku-Jaakko Koivusen väitöstutkimuksen tavoitteena oli määritellä aivoverenvuodon esiintyvyys, riskitekijät, aiheuttajat, taudinkuva ja ennuste nuorilla aikuisilla. Väitöksessä todetaan, että sydän- ja verisuonisairauksien ehkäiseminen ja hoito ovat ensiarvoisen tärkeitä nuorten aivoverenvuodon ehkäisemiseksi. Kattavat tutkimusmenetelmät ovat keskeisiä aivoverenvuodon syyn tunnistamiseksi. Sairaalakomplikaatiot tulisi ehkäistä ja hoitaa kokonaisvaltaisella lähestymistavalla potilaiden hoitoon. Tutkimuksen mukaan kuntoutusmetodeja ja hyvää mielenterveyttä edistäviä hoitoja […]

Lue lisää

Uutiset - 5.11.2015

Tutkimus: Liikunnallinen sydänkuntoutus vähentää terveydenhuollon kustannuksia merkittävästi

Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan liikunnallinen sydänkuntoutus on kustannusvaikutuksiltaan merkittävästi edullisempaa kuin tavanomainen sydänpotilaan jatkohoito. Lisäksi liikunnallisen kuntoutuksen ansiosta uusien vakavien sydäntapahtumien määrä vähenee. Tutkimukseen osallistui 204 Oulun yliopistolliseen sairaalaan äkillisen sydäntapahtuman vuoksi ohjautunutta potilasta. Potilaat arvottiin liikunnallisen sydänkuntoutuksen ja tavanomaisen jatkohoidon ryhmään. Liikunnallinen sydänkuntoutusryhmä käytti terveydenhuollon palveluita vuoden seurantajakson aikana keskimäärin 1652 euroa potilasta […]

Lue lisää

Uutiset - 4.11.2015

Väitös: Tutkimuskohteena oma psyykkisen sairastumisen ja kuntoutumisen prosessi

Valtiotieteiden lisensiaatti Päivi Rissanen tutkii väitöksessään psyykkisen sairastumisen ja kuntoutumisen prosessia omakohtaisen kokemuksensa kautta. Rissanen tuottaa tietoa sairastumisen ja kuntoutumisen prosessista yksilön identiteettikysymyksenä, siitä kuinka tutkijasta tuli potilas ja kuntoutuja. Potilaan roolin muodostumiseen vaikuttivat muun muassa sairaalahoidon arkipäiväistyminen, diagnoosit ja kohtaamattomuus. Rissanen tuo keskusteluun myös muun muassa vertaistuen, kokemusasiantuntijuuden ja kokemustutkimuksen mahdollisuudet sekä niiden merkityksen […]

Lue lisää

Uutiset - 2.11.2015

Kelan matkakorvausten omavastuu noussee

Kela korvaa sairauden ja raskauden vuoksi tehdyt matkat Kelan järjestämään kuntoutukseen ja terveydenhuoltoon. Hallitus esittää, että Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousisi nykyisestä 16 eurosta 25 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatun taksimatkan omavastuu nousisi 32 eurosta 50 euroon. Matkakorvausten vuotuinen omavastuuosuus nousisi 272 eurosta 300 euroon. Tiedote Kelan sivuilla. >>

Lue lisää

Uutiset - 28.10.2015

Tutkimus: Sopivan työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen löytyminen voi olla vaikeaa

Rekisteritutkimuksessa selvitettiin Kelan järjestämää ASLAK- ja Tyk-kuntoutusta vuonna 2007 hakeneiden henkilöiden taustatekijöitä ja terveystietoja. Tavoitteena oli selvittää, eroavatko myönteisen ja hylkäävän kuntoutuspäätöksen saaneiden ryhmät toisistaan, löytyykö hylkääville kuntoutuspäätöksille selittäviä tekijöitä ja mikä on tilanne hylkäävän päätöksen jälkeen. Tutkimustulokset osoittavat muun muassa, että riittävän yksityiskohtaisesti laaditut toimintakyvyn kuvaukset kuntoutushakemuksen asiakirjoissa auttavat tunnistamaan kullekin kuntoutusta hakeneelle parhaiten […]

Lue lisää

Uutiset - 28.10.2015

Tutkimus: Ikääntyvien yksinäisyys ja epävirallisen avun puute kulkevat käsi kädessä

Yli 65-vuotiaista naisista 13 % ja miehistä 11 % kokee itsensä usein tai jatkuvasti yksinäiseksi, Kuntoutussäätiön tutkimuksesta selviää. Epävirallisilta tahoilta, kuten sukulaisilta tai ystäviltä saatavan avun puutteesta kärsii naisista noin seitsemän ja miehistä noin kuusi prosenttia, mutta avun puute on selvästi yleisempää esimerkiksi naimattomilla. Yksinäisiksi itsensä kokevilla on usein myös puutetta epävirallisesta avusta ja vaikka […]

Lue lisää

Uutiset - 22.10.2015

Aspa-säätiö: Mielenterveyskuntoutujat kokevat hoitoon pääsyn kynnyksen korkeaksi

Mielenterveyspalvelujen käyttäjät kokevat hoitoon pääsyn kynnyksen korkeaksi ja paljon voimavaroja vaativaksi, Aspa-säätiön Tandem-projektissa todettiin. Projektissa videoitiin mielenterveyskuntoutujien kokemuskertomuksia eri puolilla Suomea. Kaikkiaan projektissa kerättiin 165 kokemuskertomusta ja niistä saatua tietoa verrattiin siihen, miten palvelut on järjestetty eri paikkakunnilla. Kertomuksista kävi ilmi muun muassa, että palvelujen käyttäjät ja kolmas sektori olisi otettava yhä vahvemmin ja aidommin […]

Lue lisää

Uutiset - 21.10.2015

Tutkimus: Työhön paluu pitkältä sairauslomalta aikaistui hieman lakimuutosten jälkeen

Työhön paluu pitkän työkyvyttömyyden jälkeen aikaistui hieman ja työssäolopäivät lisääntyivät vuonna 2012 tapahtuneiden sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutosten jälkeen. Tulokset käyvät ilmi tieteellisessä Occupational and Environmental Medicine -lehdessä julkaistusta Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. ”Tutkimustulokset antavat myönteisiä viitteitä siitä, että poissaoloja seuraamalla ja työhön paluun edellytyksiä selvittämällä voidaan ehkäistä pitkittyvää työkyvyttömyyttä”, kertoo erikoistutkija Jaana Halonen Työterveyslaitoksesta. Lakimuutoksen tavoitteena oli […]

Lue lisää