Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uutiset

Uutiset - 16.10.2015

Väitös: Skitsofreniaan sairastuneiden nuorten alaryhmä tulisi huomioida psykiatrisissa kuntoutuspalveluissa

PsL Petra Waris tutki väitöstutkimuksessaan skitsofreniaan sairastuneita nuoria. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että varhain alkavaan skitsofreniaan sairastuneiden nuorten joukossa on alaryhmä, jolla on samanaikainen laaja-alainen kehityshäiriö. Tämän alaryhmän oirekuva näyttäytyy vaikeampana ja ryhmä tulisi huomioida psykiatrisissa hoito- ja kuntoutuspalveluissa. Väitöskirja E-thesis-palvelussa. >> PsL Petra Wariksen väitöskirja ”The comorbidity of schizophrenia and pervasive developmental disorders in adolescence”  […]

Lue lisää

Uutiset - 8.10.2015

Väitös: Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa kannustaa fyysisesti aktiivisempaan elämäntapaan

PsL Anu Kangasniemi sovelsi väitöstutkimuksessaan arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa vähän liikkuvien aikuisten liikkumisen lisäämiseksi. Menetelmä perustuu oppimispsykologiaan pohjautuvaan ihmisen käyttäytymisen muutosmalliin. Arvo- ja hyväksyntäpohjaisella menetelmällä pystyttiin lisäämään fyysisesti aktiivisempaan elämäntapamuutokseen liittyvää ajattelutapaa, erityisesti minäpystyvyyden tunnetta, liikuntaan liittyvää suunnittelua ja liikkumiseen liittyvien epämiellyttävien ajatusten, tunteiden ja fyysisten tuntemusten hyväksyntää. Sillä pystyttiin myös tuomaan arkisiin muutoksiin lisää […]

Lue lisää

Uutiset - 7.10.2015

Väitös: Hyvä kuntoutustyö sijaitsee ensisijaisesti työntekijän ja kuntoutujan välillä

YTM Kaisa Haapakoski tutki väitöskirjassaan kuntoutustyöhön liittyviä hyväkäsityksiä  työikäisille suunnatuissa kuntoutustutkimuspalveluissa. Haapakosken tutkimuksen perusteella hyvä kuntoutustyö sijaitsee ensisijaisesti kuntoutustyöntekijän ja kuntoutujan välillä. Kuntoutustyöntekijät ovat kuntoutustutkimuksissa erityisen kiinnostuneita siitä, mitä kuntoutujille tapahtuu ja toteutuvatko hyvät suunnitelmat ja tavoitteet kuntoutujien elämässä. Kuntoutustyössä ja nykyisissä kuntoutustutkimuksen olosuhteissa voi kuitenkin esiintyä hyväkäsityksellisiä ristiriitoja. Kuntoutusjärjestelmän hajanaisessa kokonaisuudessa lukuisat eri tahot […]

Lue lisää

Uutiset - 6.10.2015

Tutkimus: TK2-kuntoutus kohdentui tarpeenmukaisesti

Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2) testattiin työhön kytkeytyvää, yksilöllistä ja joustavaa kuntoutusmallia. Mallin toimivuutta, hyötyjä ja vaikutuksia arvioitiin laajassa ja monimenetelmällisessä tutkimuksessa. Arviointitutkimuksen tulokset osoittivat, että kuntoutus kohdentui tarpeenmukaisesti. Siihen valikoitui työntekijöitä, joilla oli muuta henkilöstöä enemmän sekä työhön liittyviä muutoksia ja kuormitustekijöitä että terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Kuntoutuksen myönteiset vaikutukset tulivat esille kuntoutujien arvioissa […]

Lue lisää

Uutiset - 5.10.2015

Tutkimus: Kuntoutus vahvistaa masentuneen itsetuntoa

Kuntoutus vahvistaa masennusta potevan itsetuntoa ja antaa heille tukea jaksamiseen työssä, selviää Kelan ja THL:n tutkimuksessa. Kelan rahoittama ja toteuttama aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen hanke AMI kehitti kuntoutusmallia työssäkäyville masennuspotilaille. Hanke toteutettiin vuosina 2010–2014. Kuntoutusta toteuttavat ohjaajat arvioivat kuntoutujien hyötyneen kurssista ennen kaikkea itsetunnon ja voimavarojen vahvistumisen, työ- ja toimintakyvyn kohentumisen, arjessa selviytymisen parantumisen sekä psyykkisten […]

Lue lisää

Uutiset - 29.9.2015

AMI-hanke saa jatkoa Kelan toimintana

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke AMIn tuloksia käytetään Kelan uuden palvelumallin luomisessa. Kelan tavoitteena on järjestää jatkossa avomuotoisia kuntoutuskursseja työelämässä tai opiskelemassa oleville aikuisille, joiden työ- tai opiskelukykyä uhkaa masennus. AMI järjestettiin vuosina 2010?2014 osana Kelan mielenterveyskuntoutuksen kehittämistoimintaa. Sen tavoitteena oli parantaa työsuhteessa olevien masennuskuntoutujien toimintakykyä, auttaa masennuksen oireiden lievittämisessä ja tukea yleistä elämänhallintaa ja sosiaalista […]

Lue lisää

Uutiset - 28.9.2015

Kelan osakuntoutusraha tukemaan työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana

Kelan kuntoutusrahaan tulee muutoksia, jotka tukevat työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana ja mahdollistavat tuen maksamisen uudenlaisissa kuntoutustoimenpiteissä. Osakuntoutusraha on uusi tuki palkansaajalle ja yrittäjälle. Kela voi maksaa osakuntoutusrahaa, jos palkansaajan tai yrittäjän työaikaa on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40 %. Muutoksella tuetaan kuntoutuksen kehitystä avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan. Lue lisää Kelan sivuilta. >>

Lue lisää

Uutiset - 28.9.2015

Väitös: Maahanmuuttajien erillispalveluista pitäisi päästä eteenpäin

Julkisissa hyvinvointipalveluissa kutsutaan maahanmuuttajiksi asiakkaita ja maahanmuuttajatyöksi ammatillisia tehtäviä, joilla on itse asiassa kovin vähän yhteistä, osoittaa VTM Ulla Buchertin väitöstutkimus. Tutkimuksen mukaan erillispalveluilla on ollut merkittävä rooli sopeutumisessa moninaisuuden lisääntymiseen. Jatkossa moninaisuuteen tulisi kuitenkin kyetä vastaamaan ilman, että ihmisiä luokitellaan heidän taustansa perusteella. ”Ei ole olemassa mitään yhtä maahanmuuttajuutta, joka täytyisi tai voitaisiin ottaa […]

Lue lisää

Uutiset - 24.9.2015

Väitös: Koetut kävelyvaikeudet ennustavat veteraanien toimintakyvyn laskua

Koetut kävelyvaikeudet, neurologiset sairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ennustavat veteraanien toimintakyvyn laskua jopa 12 vuotta etukäteen, selviää lääketieteen lisensiaatti Riitta Leskisen väitöstutkimuksesta. Hyväksi koettu terveydentila ja kivuttomuus ennustivat hyvää kävelykykyä, mutta veteraanien saamalla avo- tai laitoskuntoutuksella ei todettu olevan vaikutusta kävelykykyyn. Väitöstutkimus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 1992 ja 2004 sotiemme veteraaneille lähettämiin postikyselyihin. […]

Lue lisää

Uutiset - 24.9.2015

Puuliitto: Kuntoutustoiminnan lakkautus on vakava virhe

Puuliiton työympäristö- ja sosiaalijaoston mukaan maan hallituksen suunnitelma lakkauttaa työntekijöiden kuntoutustoiminta tämän vuoden lopussa on ristiriidassa työssä jaksamisen ja työurien pidentämisen tavoitteiden kanssa. ”Työnteko on fyysisesti ja henkisesti kuluttavaa. Rasittumista ehkäisevää ja henkilökohtaista jaksamista tukevaa toimintaa kyetään vain harvoin järjestämään riittävän laadukkaasti työpaikoilla. Siksi tarvitsemme valtakunnallisesti koordinoidun kuntoutusjärjestelmän. Siitä hyötyvät työntekijät ja työnantajat yhtä lailla”, […]

Lue lisää