Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoitus on auttaa työllistymään, pysymään työssä tai palaamaan työhön.

Ammatillisen kuntoutuksen tehtävänä on edistää työssä jaksamista, parantaa työkykyä ja lisätä ammatillisia valmiuksia. Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai muun syyn takia uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky.

Työelämään pyrkivillä tai työelämässä jo olevilla ammatillisen kuntoutuksen tarve tulisi arvioida terveydenhuollossa heti, kun työkyvyn menetyksen uhka on olemassa.

 


Monipuoliset kuntoutusmenetelmät

Työikäisille järjestetään erilaisia kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. Vaihtoehtoja on muutaman päivän kuntoutustarpeen arvioinnista monivuotiseen kuntoutukseen.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat työkokeilu ja työhön valmennus työpaikalla. Muita menetelmiä ovat ammattitaitoa ylläpitävä tai muu koulutus, työvoimaneuvonta ja ammatinvalinnanohjaus.

Kuntoutukseen voi kuulua työhön tai opiskeluun liittyviä apuvälineitä sekä työolosuhteiden järjestelyjä. Ammatilliseen kuntoutukseen liittyy usein myös lääkinnällistä kuntoutusta. Tuettu työllistäminen auttaa vaikeimmin sairaitakin takaisin työelämään.

 


Hakeutuminen ammatilliseen kuntoutukseen

Työntekijä voi hakeutua ammatilliseen kuntoutukseen ottamalla yhteyttä hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriin tai Kelaan. Tarvittaessa lääkäri laatii kuntoutustarpeesta lausunnon ja ehdottaa kuntoutusta. Ammatilliseen kuntoutukseen hakeutuminen edellyttää kuntoutussuunnitelmaa.

 


Sisältö päivitetty 06.07.2016