Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kasvatuksellinen kuntoutus

Kasvatuksellisella kuntoutuksella tarkoitetaan vammaisen tai vajaakuntoisen lapsen tai aikuisen kasvatusta ja koulutusta, jotka usein edellyttävät erityisjärjestelyjä.

Kasvatuksellisen kuntoutuksen lähtökohtana ovat yksilölliset tuen tarpeet. Tavoitteena on yksilöllisyyden ja elämänhallinnan kehittäminen kasvatuksen, opetuksen, oppilashuollon ja kuntoutuksen keinojen avulla. Kasvatuksellinen kuntoutus sisältää ne tukimuodot, joilla vammaisuuden ja pitkäaikaisen sairauden yksilön sosiaaliselle ja kulttuuriselle kehitykselle mahdollisesti asettamat esteet pyritään voittamaan.

Lapsen varhaisvuosina kasvatuksellisen kuntoutuksen tehtäväalue on laaja ja sen toimintaan tarvitaan tietoa, taitoa ja osaamista monilta eri sektoreilta, joissa korostuu perhekeskeinen toiminta. Varhaisvuosien erityispedagogiikan tehtävä on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen arjessa.

Käytännössä kasvatuksellinen kuntoutus menee monin osin päällekkäin erityisopetuksen ja vammaisten lasten varhaiskasvatuksen ja hoidon kanssa. Silloin kun kysymys on aikuisesta elinikäisestä oppijasta, käytetään usein termiä opinnollinen kuntoutus.

Päävastuun kasvatuksellisesta kuntoutuksesta kantavat kunnat. Alan palveluja ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteuttavat myös erityisoppilaitokset, vammais- ja kansanterveysjärjestöt, erityishuollon kuntayhtymät sekä yliopistojen laitokset.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017