Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Miten kuntoutukseen hakeudutaan

Usein kuntoutus käynnistyy yhteydenotolla työterveyshuoltoon, työvoimatoimistoon, terveyskeskukseen tai mielenterveystoimistoon.

Kun tarvitset kuntoutusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin. Tarvittaessa lääkäri laatii kuntoutustarpeesta lausunnon ja ehdottaa kuntoutusta. Kuntoutusta toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, työpaikkojen, Kelan, sosiaali- ja terveyshuollon, työvoimatoimistojen ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

 

Kela

Kela järjestää alle 65-vuotiaille kuntoutusta. Kelan kautta voi hakeutua mm. ammatilliseen kuntoutukseen, vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, kuntoutuspsykoterapiaan sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille.

 

Työeläke- ja vakuutuslaitokset

Työelämässä olevien ja pidempään työskennelleiden (n. 5 vuotta) vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisena järjestäjänä ovat työeläkelaitokset. Työeläkelaitosten kautta voi hakeutua ammatilliseen kuntoutukseen ja kuntoutustarpeen selvitykseen. Tätä kautta voivat hakeutua vakuutetut työntekijät, yrittäjät ja työeläkkeellä olevat.

Vakuutuslaitosten kautta voivat hakeutua lääkinnälliseen ja ammatilliseen kuntoutukseen ne, jotka tarvitsevat kuntoutusta työ- tai sotilastapaturman, ammattitaudin tai liikenneonnettomuuden takia.

 

Työvoimatoimistot ja terveydenhuolto

Työvoimatoimistojen kautta ammatilliseen kuntoutukseen voivat hakeutua vajaakuntoiset työnhakijat ja työttömät.

Terveydenhuollon kautta voi hakeutua lääkinnälliseen kuntoutukseen sekä kuntoutustarpeen selvitykseen silloin, kun hoidon yhteydessä on tullut esiin kuntoutustarve. Kuntoutukseen voi päästä myös sosiaali- ja opetustoimen kautta.


Sisältö päivitetty 21.04.2016