Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Toimeentulo

Kuntoutujan toimeentuloa turvataan kuntoutusrahalla tai kuntoutustuella. Lisäksi kuntoutuksesta aiheutuviin menoihin on mahdollista saada korvausta. Tukia myöntävät Kela, työeläkelaitokset ja Vakuutuskuntoutus.

Kela

Kuntoutusrahan tarkoituksena on turvata toimeentulo kuntoutuksen aikana. Kela maksaa kuntoutusrahaa 16-67-vuotiaille, kun tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy ja kun kuntoutus estää kokonaan ansiotyön. Mikäli työaikaa on lyhennetty, voi hakea osakuntoutusrahaa. Kuntoutusraha lasketaan kuten sairauspäivärahan määrä ja se määräytyy yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan.

Nuoren kuntoutusrahaa voi saada 16-19-vuotias, jonka työ- tai opiskelukyky on heikentynyt. Lisäksi Kelan harkinnanvaraisella kuntoutusavustuksella voidaan tukea kuntoutujan työllistymistä kuntoutuksen jälkeen. Kuntoutuksesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi Kela maksaa ylläpitokorvausta.

Työeläkelaitokset

Työeläkelaitokset maksavat kuntoutusrahaa tai osakuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutuksen ajalta. Kuntoutusrahan suuruus on laskennallinen työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla. Jos muuta toimeentuloa ei ole, voidaan kuntoutuksen odotusajalle myöntää harkinnanvaraista kuntoutusavustusta. Lisäksi voidaan korvata kuntoutuksesta aiheutuvia opiskelu- ja matkakustannuksia.

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuki voidaan myöntää, jos arvioidaan, että työkyky voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Tuen edellytyksenä on, että sinulle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai että sitä valmistellaan.

Vakuutuskuntoutus

Kun kuntoutuksen tarve johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista, korvausta maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Liikennevahingosta kuntoutuva saa korvausta liikennevakuutuslain perusteella. Kuntoutusta hoitaa Vakuutuskuntoutus VKK yhdessä vakuutusyhtiön ja asiakkaan kanssa.

 


Sisältö päivitetty 21.04.2016