Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kela

 

Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on sairauden tai vamman aiheuttama työkyvyttömyyden uhka tai työkyky oleellisesti heikentynyt, vaikeavammaiset alle 65-vuotiaat ja muu kuntoutustarpeessa oleva työikäinen väestö.

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

 

Mielenterveyskuntoutuksessa Kelan tehtävä on täydentää (L 1326/2010) kuntien järjestämisvastuulla olevaa kuntoutusta. Nuorten ja aikuisten (16 – 67-vuotiaat) kuntoutuspsykoterapian lakisääteinen järjestämisvastuu on Kelalla (L 566/2005 11a § ja 11b §).

Kelan järjestämä psykoterapiakuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä tai opiskeluissa pysyminen tai niihin siirtyminen tai työelämään palaaminen ja opiskelun loppuun saattaminen. Kaikissa mielenterveyshäiriöissä tämä ei ole tavoite, jolloin kuntoutustoimenpiteiden järjestämisvastuu on julkisella terveydenhuollolla.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017