Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutuksen kokonaisuudistus

Kuntoutuksen uudistamiskomitea

Sosiaali- ja terveysministeriö on 1.9.2016 asettanut kuntoutuksen uudistamiskomitean. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan hallituskaudella tehdään kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus.

Suomen kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen kokonaisuus muodostuu useista osajärjestelmistä. Kuntoutuksesta säädetään monissa eri laeissa. Kuntoutusmenot olivat vuonna 2013 arviolta 1,9 miljardia euroa. Palveluihin käytettiin noin 1,5 miljardia euroa ja kuntoutuksen aikaiseen toimeentuloturvaan noin 380 miljoonaa euroa.

Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, joka tukee ja vahvistaa kuntoutujaa elämän kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on, että kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden vastuunjako on selvä ja asiakaslähtöinen kuntoutus toimii saumattomasti.

Kuntoutuksen uudistamiskomitean toimikausi on 1.9.2016 – 30.9.2017. Komitean puheenjohtaja on toimitusjohtaja Kari Välimäki. Komiteassa on laaja edustus useista ministeriöistä, kuntoutuksen vastuutahoista, työmarkkinajärjestöistä, tutkimuslaitoksista, poliittisista puolueista ja kansalaisjärjestöistä.

Kuntoutuksen uudistustyö sovitetaan yhteen myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä hallituksen kärkihankkeiden kanssa.

Lue lisää STM:n sivuilta

Uudistamiskomitean asettamispäätös

 

Ajankohtaista aiheesta Kuntoutusportin sivuilla

Järjestöjen kokonaisvaltaiset kuntoutusketjut tulee liittää osaksi sote-uudistusta

Sote-valmistelu: Maakunnille velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa

Hallituksen tuore esitys laajentaa kuntoutuspalveluiden tarjontaa sote-keskuksissa – lähtökohtana lääkinnällinen kuntoutus

 

Lue lisää

Sote- ja maakuntauudistus
Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019.

Lue lisää Sote- ja maakuntauudistuksen sivuilta

 

Kärkihankkeet sosiaali- ja terveydenhuollossa
Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta

 

 


Sisältö päivitetty 06.06.2017