Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tilastot ja barometrit

Tilastotietokannat

Kelasto
Kelastoon on koottu keskeinen tilastotieto Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Kelastossa voit tehdä raportteja haluamillasi valinnoilla Kelan tilastotiedoista.

Työeläkekuntoutus (ETK)
Tilastotietokantaan on koottu Eläketurvakeskuksen tilastoaineistoa. Tilastotietokanta sisältää tilastot jaoteltuna aihealueisiin.

SotkaNet
SotkaNet sisältää kattavasti tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Aikuisten sosiaalipalvelut (THL)
Aikuisten sosiaalipalvelujen teeman sisälle on koottu keskeisten, työikäiseen väestöön kohdistuvien sosiaalipalvelujen tilastot, joita THL kerää.

 

Barometrit

Sosiaalibarometri
Sosiaalibarometri on Sosten toteuttama ajankohtainen arvio palvelujärjestelmän ja toimeentuloturvan muutoksista.

Järjestöbarometri
Järjestöbarometri on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Järjestöbarometri laaditaan sosiaalibarometrin kanssa vuorovuosina.

Mielenterveysbarometri
Mielenterveysbarometri tutkii mielenterveyskuntoutujien asemaa sekä mielenterveysongelmiin liittyviä asenteita.

Työolobarometri
Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa vuosittain työolobarometrin, joka kuvaa suomalaisen työelämän tilaa työpaikoilla. Barometrissä seurataan työntekijöiden näkemyksiä työstään. Tulokset perustuvat palkansaajien haastatteluihin.

 

 

 

 


Sisältö päivitetty 06.06.2017