Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työkykykoordinaattorikoulutus – ammatillinen täydennyskoulutus 2017-2018

31.08.2017 - 24.04.2018 | Kuntoutussäätiö, Helsinki


Perustiedot

Lähipäivät (10 op): 31.8.-1.9., 10.10., 8.-9.11., 12.12.2017, 23.1., 20.-21.3., 24.4.2018
Viiimeinen ilmoittautumispäivä: 15.8.2017
Koulutuksen hinta: 2 000 €

Hyvässä työkykyjohtamisessa huomioidaan ihmisten erilaisuus ja työuran erilaiset vaiheet. Työhön paluu esimerkiksi pitkän sairauspoissaolon tai työttömyysjakson jälkeen vaatii johtamiselta oikeita keinoja ja välineitä. Osatyökykyisyys ei ole este työllistymiselle tai työssä menestymiselle, kun työpaikalla osataan ohjata ja auttaa oikeilla keinoilla työntekijää. Työkykyä tarkastellaan nykyään suhteessa työtehtävään ja työtä on mahdollista muokata vastaamaan työkykyä ja elämäntilannetta. Joskus ihmiset tarvitsevat työllistymisensä tai opiskelun aloittamisensa tueksi asiantuntevaa apua ja ohjausta.

Työkykykoordinaattorikoulutuksessa osallistujat valmennetaan työelämän monipuolisiksi asiantuntijoiksi, jotka tuntevat syvällisesti palvelu- ja etuisuusjärjestelmät, myös niille työntekijöille, joiden työkyky on syystä tai toisesta alentunut tai jotka ovat palaamassa töihin. Työkykykoordinaattorit ovat verkostoituneita, ihmisten auttamisen ja tukemisen ammattilaisia.

 

Tavoitteet

Työkykykoordinaattorikoulutuksen tavoitteena on valmentaa koulutuksen osallistujista vahvoja ammattilaisia, jotka pystyvät tukemaan ihmisten työllistymistä, työssä jatkamista ja työhön paluuta. Koulutus lisää osallistujien tietoja ja taitoja, sekä edistää heidän ammatillista kasvuaan ja verkostoitumista työterveyshuollon, TE-toimistojen, työnantajien ja muiden keskeisten tahojen kanssa. Työkykykoordinaattoreista muodostuu valtakunnallisia ja alueellisia verkostoja, joiden jäsenet voivat jakaa tietoja, osaamista ja ideoitaan myös osatyökykyiset työhön –verkkopalvelussa ja sen foorumeilla.

 

Koulutuksen osallistujat

Koulutukseen otetaan 20-25 osallistujaa. Koulutukseen voivat hakeutua sellaiset ammattilaiset, jotka työskentelevät työllistymisen ja työssä jatkamisen edistämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutuksen osallistujat toimivat tai tulevat toimimaan työkykykoordinaattorin, työluotsin tai vastaavalla nimikkeellä organisaatioissa ja yrityksissä. Pohjakoulutuksena on vähintään ammattitutkinto ja työkokemusta alan tehtävistä. Huomioitavaa on, että jos haluaa työskennellä työkykykoordinaattorina työterveyshuollossa ja omaa muun kuin terveydenhuollon tutkinnon, Kelan korvauskäytäntöjen vaatimusten mukaisesti henkilöltä edellytetään lisäksi työterveyshuollon opintoja (2 op).

Osallistujilta odotetaan kiinnostusta uusiin näkökulmiin ja muutoksen tukemiseen, työkäytäntöjen analyysia, kiinnostusta kehittää omia vuorovaikutustaitojaan, voimavaralähtöistä työotetta, asiakastyön valmiuksia ja työvälineitä, sitoutumista prosessiin ja halua toimia työssä jatkamista ja työllistymistä edistävän työn tärkeällä kentällä.

Koulutus käsittää kymmenen lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy välitehtäviä liittyen koulutuksen sisällön analysoimiseen, koulutuksen kytkemistä omaan tehtäväkenttään ja oman alueen toimijaverkostoon, tiedon levittämistä omassa organisaatiossa, kirjallisuuteen perehtymistä sekä omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän tekemistä.

 

Muuta huomioitavaa

Työkykykoordinaattorinkoulutus on kehitetty alla mainituissa hankkeissa:

  • Sosiaali- ja terveysministeriön osatyökykyiset työssä – ohjelma (OSKU)
  • STM:n (ESR) rahoittama ja Kuntoutussäätiön toteuttama JAMIT- työssä jatkamisen edistäminen -hanke
  • Pilottihankkeen toteutuksesta ja kokemuksista löytyy tietoa oheisen julkaisun sivuilta 23-43: Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.): Työurien jatkamisen tuki

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: työkykykoordinaattori Marja Heikkilä, Kuntoutussäätiö marja.heikkila(at)kuntoutussaatio.fi

 

 

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 02.05.2017

Jaa sivu!

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook