Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Vieras ja oma kynä

Uutiset, Vieras ja oma kynä - 28.8.2017

Blogi: Turvataan oikeus kuntoutumiseen – yhdenvertaisesti

Sote- ja maakuntauudistuksessa on mahdollisuus korjata kuntoutumisen valuviat. Oikeus kuntoutumiseen tulisi olla kaikilla, onpa taustalla sitten pitkään jatkunut työttömyys, vammaisuus, vakava sairaus tai mielenterveyden ongelmat. Sote- ja kuntoutusuudistuksissa voimme parantaa järjestelmän valuvikoja ja korjata erityisesti sen epätasa-arvoisuutta. Näin säästämme yhteiskunnan varoja, työllisyysaste nousee ja inhimillinen kärsimys vähenee.   Tehdään kuntoutuksesta tasa-arvoisempaa Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on tutkimusten […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 21.6.2017

Muutoksessa-blogi: Järjestöjen toimintaedellytykset monipuolistuvat sote- ja maakuntauudistuksessa

Kansalaisyhteiskunnan toiminta moninaisuudessaan ja rikkaudessaan on erottamaton osa suomalaista yhteiskuntaa. Olisi vaikea kuvitella Suomea ilman järjestöjä, jotka luovat maahamme yhteisöllisyyttä, osallisuutta, auttamistoimintaa, erikoistunutta asiantuntemusta, kehittämistyötä ja palveluja. Järjestöillä on korvaamaton asema niin moniäänisenä kansalaisyhteiskunnan äänenä kuin palvelujen tuottajanakin. Sote- ja maakuntauudistusta on valmisteltu siitä olettamuksesta, että näin on myös jatkossa. Kesäkuun 20. päivä järjestettiin seminaari, […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 24.4.2017

Blogi: Kahden kaistan kuntoutus

Työssä olevien kuntoutus toimii monelta osin kohtalaisesti. Varsinkin tapaturma- ja vakuutusjärjestelmissä kuntoutus on tehokasta ja nopeaa. Työttömillä kuntoutus sen sijaan sakkaa pahasti. Työttömien palvelut ovat pirstaloituneet ja kuntoutukseen ohjautuminen on sattumanvaraista. Osa palveluista on vaikuttavuudeltaan luvattoman heikkoja. Esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa 4-6 prosenttia asiakkaista saa työtä kuntouttavan jakson jälkeen. On vaikeaa nähdä tällaista toimintaa perusteltuna, mikäli […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 20.2.2017

Blogi: 18 kuntoutusjärjestelmää ja oikeus kuntoutumiseen

Kuntoutuksesta säädetään nykyisin 26:ssa erillislaissa. Kuntoutuksen isoimmat järjestäjät ovat kunnat. Työeläkeyhtiöillä, Kelalla sekä vakuutus- ja tapaturmayhtiöillä on niin ikään iso rooli kuntoutuksen järjestäjinä, rahoittajina ja tilaajina. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä uudistuu 2019 alkaen perustavanlaatuisesti. Kunnat eivät enää ole sote-palveluiden – kuten eivät myöskään kuntoutuksen – järjestäjiä. Maakunnat ottavat sote-palvelut kontolleen yleisvastikkeellisuuden periaatteella. Tämä tarkoittaa, ettei rahaa […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 20.2.2017

Tule tekemään opinnäytetyösi yhdessä kuntoutuksen ammattilaisten kanssa

Kuntoutussäätiön Kuntoutuksen Akatemia tarjoaa gradun, opinnäytetyön ja väitöskirjan tekijöille mahdollisuuden tehdä työtään yhdessä kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Kuntoutuksen Akatemia tarjoaa työskentelytilat, opastusta työn tekemisessä ja erinomaisen mahdollisuuden nähdä millaista työ on Kuntoutussäätiön kaltaisessa käytännönläheisessä tutkimuslaitoksessa. Akatemiaan valitut ovat osa Kuntoutussäätiön Living Lab-yhteisöä ja hakijan työn tuleekin olla teemallisesti linjassa Kuntoutussäätiön strategian kanssa. Opinnäytetyösi aihe voi liittyä […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 14.2.2017

SOSKU-hankkeesta uusia toimintamalleja

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) tavoitteena on työelämän ulkopuolella ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Lisäksi tavoitteena on asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden tukeminen. Hanke toteutetaan vuosina 2015 – 2018 ja sitä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hankkeessa kehitetään valtakunnallisia toimintamalleja, joita tuetaan tutkimuksella ja koulutuksella. Kehittämistyö tukee valtakunnallista uuden lainsäädännön sekä sote-uudistuksen toimeenpanoa. Hankkeen tavoitteet ovat: 1. […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 3.2.2017

Blogi: Syrjäyttävät vai mahdollisuuksia tarjoavat työmarkkinat?

Kuntoutusalan verkoston tapaamisessa 2.2.2017 DIAK:in Ari Nieminen puhui syrjäyttävistä työmarkkinoista. Suomalainen työelämä on ON tai OFF. Olet joko töissä tai sitten et ole. Työmarkkinat, työelämän rakenteet, kannustimet ja sosiaaliturvajärjestelmämme ovat rakentuneet niin, että työstä on pelottavan helppoa syrjäytyä. Vaikka kannattelevat ja mahdollistavat rakenteet ovat ohuita, niitä on alkanut muodostua. Ei ehkä niinkään hallinnollisilla päätöksillä, vaan […]

Lue lisää

Uutiset, Vieras ja oma kynä - 3.2.2017

Saksassa säätiöt tuottavat sosiaalipalveluista leijonanosan

Saksalaisessa sote-järjestelmässä yleishyödyllisillä palveluntuottajasäätiöillä on keskeinen rooli. Julkinen sektori vastaa palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta, mutta itse toiminnasta ja palveluista vastaavat palveluntuottajat. Saksalaisessa palvelujärjestelmässä on myös vahva läheisyyden ja valinnanvapauden periaate. Valtaosan koko maan sosiaalipalveluista tuottaa kuusi isoa säätiötä, jotka ovat tausta-ajatukseltaan sekä uskonnollisia diakoniatyöhön taustoittuvia että ay-liikkeen ylläpitämiä organisaatioita.   Työhönvalmennusta ja naapuriapua Vammais- ja […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 1.2.2017

Kuntoutusverkosto KUVE jatkaa kasvuaan

Kuntoutusverkosto KUVEn jäsenorganisaatioiden määrä on ylittänyt 80. Kuntoutusasiain neuvottelukunnan toiminnan päätyttyä ja kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen käynnistyttyä on tarve yhteiselle verkostolle osoittautunut suureksi. Verkosto on lunastanut paikkansa kuntoutuksen kentällä ja erilaiset toimijat ovat liittyneet mukaan yhteistyöhön. Kaikki toimijat, joiden jäsen-, asiakas- ja kohderyhmiä kuntoutuksen kysymykset koskettavat ovat edelleen tervetulleita mukaan. Kuntoutusverkoston ensimmäinen kokous pidettiin lokakuussa 2015. KUVE […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 27.1.2017

Blogi: Kuntoutuksen kuumat perunat?

Kuntoutuksessa isoin siilo kulkee työttömien ja työllisten välillä. Tämä siilo aiheuttaa isot yhteiskunnalliset kustannukset. Työttömyys maksaa yhteiskunnalle yli kuusi miljardia euroa. Kolme kertaa enemmän kuin kuntoutus! Työttömyys jättää ulkopuolelle, työ rakentaa merkityksellisyyden, totesi lukija HS:ssä tammikuussa. Perustuslaillinen oikeus ansaita elantonsa tai ainakin osa siitä valitsemassaan työssä tai ammatissa on arvokas periaate. Kuntoutuksen ehkä kuumin peruna […]

Lue lisää