Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uutuusluettelo

Voit lisätä sisältöjä muistilistalle painamalla painiketta. Samalla painikkeella voit poistaa sisällön listalta. Muistilistaan pääset sivuvalikosta.

Nimike / Tekijä Vuosi Tyyppi Koko teksti
1 Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia : Järjestökentän tutkimusohjelma
13.12.2016 - Murto, Jukka; Pentala, Oona (toim.)
2016 Julkaisu
2 Työttömien ammatillinen kuntoutus
22.11.2016 - Saikku, Peppi
2016 Artikkeli
3 Monimuotoisuusbarometri 2016 : Fokuksessa monikulttuurisuus ja osaaminen
11.11.2016 - Airila, Auli; Bergbom, Barbara; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari
2016 Julkaisu
4 Ketterästi kuntoon -kehittämishanke (2016-2018)
08.11.2016
2016 Hanke
5 Sairauskäsitykset, elämänhallinta ja sopeutumisvalmennusta koskevat odotukset
07.11.2016 - Autti-Rämö, Ilona; Härkäpää, Kristiina; Järvikoski, Aila; Kippola-Pääkkönen, Anu; Martin, Marjatta
2016 Artikkeli
6 Työelämään pääsyn ja siellä pärjäämisen haasteet
28.10.2016 - Poutiainen, Erja
2016 Artikkeli
7 Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet
27.10.2016 - Autti-Rämö, Ilona; Nissinen, Heidi; Sandelin, Iris; Tuulio-Henriksson, Annamari; Vuori, Miika
2016 Julkaisu
8 Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen verkkopohjaisen etäkuntoutusintervention avulla (2016-2018)
24.10.2016 - Lappalainen, Päivi; Pakkala, Inka
2016 Hanke
9 Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet : PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta
20.10.2016 - Holopainen, Antti; Kaskela, Teemu; Levola, Jonna; Pitkänen, Tuuli; Tourunen, Jouni
2016 Julkaisu
10 Depression varhaiskuntoutuksen vaikuttavuus
13.10.2016 - Raiskila, Tero
2016 Artikkeli
11 Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut (2016-2018)
12.10.2016
2016 Hanke
12 Järjestöbarometri 2016 : järjestöjen tulevaisuus
06.10.2016 - Eronen, Anne; Litmanen, Tapio; Londén, Pia; Peltosalmi, Juha; Ruuskanen, Petri
2016 Julkaisu
13 Lääkinnällisen kuntoutuksen luokittelun nykytila : Toimintakyvyn yhteys laitos- ja avomuotoisen kuntoutuksen kustannuksiin
03.10.2016 - Jaakonsaari, Mikko; Kahur, Kristiina; Karttunen, Auli; Kokko, Petra
2016 Julkaisu
14 Palveluista sijoittuminen vuosina 2013 ja 2014
29.09.2016 - Tuomaala, Mika
2016 Julkaisu
15 Toimintakyvyn tavoitteet keskiöön kuntoutuksessa
28.09.2016 - Kerätär, Raija
2016 Artikkeli
16 Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena (2016-2018)
26.09.2016
2016 Hanke
17 Psykologinen hyvinvointi työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttisessa intervetiossa
22.09.2016 - Kähkönen, Kari; Muotka, Joona; Näätänen, Petri; Salmela-Aro, Katariina
2016 Artikkeli
18 Masennuksen koettu kuntoutustarve väestössä : Health and Social Support (HeSSup) -tutkimuksen tuloksia
15.09.2016 - Koskenvuo, Karoliina; Koskenvuo, Markku; Mattila, Kari
2016 Julkaisu
19 Kelan ja Ohjaamoiden yhteistyö : Selvitys Kelan roolista nuorten matalan kynnyksen palveluissa
15.09.2016 - Paavonen, Anna-Marie; Salminen, Anna-Liisa
2016 Julkaisu
20 Socioeconomic status and disability retirement in Finland : Causes, changes over time and mortality
09.09.2016 - Polvinen, Anu
2016 Julkaisu
21 Etäkuntoutus-hanke (2016-2018)
07.09.2016
2016 Hanke
22 Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura
05.09.2016 - Järnefelt, Noora; Kannisto, Jari; Laaksonen, Mikko; Rantala, Juha
2016 Julkaisu
23 Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisen rakennuspalikat : Innokylän innovaatiokatsaus
01.09.2016 - Blomqvist, Pia; Koivisto, Juha
2016 Julkaisu
24 Työllisyyskokeilujen selvitys : Työllisyyspalveluiden ja -tukien käyttäjälähtöistä arviointia
01.09.2016 - Aula, Maria Kaisa
2016 Julkaisu
25 Sopeutumisvalmennuksen työnjako
30.08.2016 - Miettinen, Sari; Rämö, Sari; Sirkkola, Marja
2016 Julkaisu
26 Tanssi- ja liiketerapia kuntoutusmuotona : Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt kirjallisuuskatsauksen, asiakaskokemusten ja ammattilaisten kokemusten valossa
30.08.2016 - Härkönen, Ulla; Matinheikki-Kokko, Kaija; Muhonen, Minna; Sipari, Salla
2016 Julkaisu
27 Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys
19.08.2016 - Martin, Marjatta
2016 Julkaisu
28 Näköaloja kunnan mahdollisuuksiin kuntoutuksen ja uuden työn yhteen saattamisessa
18.08.2016 - Jukka; Lindberg
2016 Esitelmä
29 Miten kuntoutukseen liittyvä tutkimus- ja kehittämistieto leviää ja tavoittaa tiedon soveltajat?
18.08.2016 - Erja; Poutiainen
2016 Artikkeli
30 Vaihtoehtoisen työllistämisen hanke, Vahti (2016-2018)
18.08.2016
2016 Hanke
31 ABR-kuntoutus lapsiperheen arjessa : Arviointitutkimus Advanced Biomechanical Rehabilitation -kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja hyödyistä asiakaskokemusten ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta kuvattuna
18.08.2016 - Härkönen; Kaija; Matinheikki-Kokko; Minna; Muhonen; Salla; Sipari; Ulla
Julkaisu
32 Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa
22.06.2016 - Blomgren, Sanna; Karjalainen, Jouko; Karjalainen, Pekka; Kivipelto, Minna; Saikkonen, Paula; Saikku, Peppi
2016 Julkaisu
33 Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona : Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt asiakas- ja ammattilaiskokemusten sekä kirjallisuuskatsauksen valossa
21.06.2016 - Härkönen, Ulla; Matinheikki-Kokko, Kaija; Muhonen, Minna; Sipari, Salla
2016 Julkaisu
34 Sairauspoissaolotarpeen määrittäminen : Kyselytutkimus lääkäreille
21.06.2016 - Autti-Rämö, Ilona; Hinkka, Katariina; Niemelä, Mikko; Palomäki, Heikki; Pärnänen, Heikki; Vänskä, Jukka
2016 Julkaisu
35 Kelan rooli Ohjaamoissa : nuorten matalan kynnyksen palvelupisteissä (2016)
16.06.2016
2016 Hanke
36 Mikä Kunto? : Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuminen (2016)
16.06.2016
2016 Hanke
37 Onnistunut työhön palaaminen 2011-2015 : AVH ja työllistyminen -loppuraportti
14.06.2016 - Nyrkkö, Hannu
2016 Julkaisu
38 Selkäydinvammapotilaiden robottiavusteinen kävelykuntoutus Pirkanmaalla : Nopea arvio.
13.06.2016 - Koskinen, Eerika; Mäkelä, Marjukka; Parkkila, Anna-Kaisa
2016 Julkaisu
39 Mieleni minun tekevi : Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot 20 vuotta Suomessa
31.05.2016 - Hänninen, Esko (toim.)
2016 Julkaisu
40 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 : Suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset
31.05.2016 - Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanon ohjausryhmä (toim.)
2016 Julkaisu
41 Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta : Tulokset fysioterapiaa saaville vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tehdystä kyselystä
26.05.2016 - Pekola, Piia; Pitkänen, Visa
2016 Julkaisu
42 Lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavat kuntoutuksen hyvät käytännöt kirjallisuudessa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
26.05.2016 - Pollari, Kirsi; Sipari, Salla; Vänskä, Nea
2016 Julkaisu
43 Sopeutumisvalmennuksen työnjako -hanke (2015-2016)
25.05.2016 - Miettinen, Sari; Rämö, Sari; Sirkkola, Marja
2015 Hanke
44 Helmi-hanke (2016-2018)
17.05.2016 - Korkeamäki, Johanna; Mahlberg, Seija; Maunula, Sari; Poutiainen, Erja
2016 Hanke
45 Kehitysvammaisten asumispalvelujen yhteiskehittäminen
02.05.2016 - Hintsala, Susanna
2016 Esitelmä
46 Nuorten starttivalmennuksella elämänhallintaa ja osallisuutta
02.05.2016 - Oulasvirta-Niiranen, Pirjo; Pietikäinen, Reetta
2016 Esitelmä
47 Työolobarometri : Syksy 2015
29.04.2016 - Lyly-Yrjänäinen, Maija
2016 Julkaisu
48 Ryhmäkuntoutus ammattilais-vertaisyhteistyönä
29.04.2016 - Tolonen, Marjo
2016 Esitelmä
49 Ammattilainen ja kokemusasiantuntija työparina : Miten uusi työote mahdollistaa eri toimijoiden kuntoutumista?
29.04.2016 - Hietala, Outi
2016 Esitelmä
50 Effects of rehabilitation in first episode depression among occupational health care clients
28.04.2016 - Raiskila, Tero
2016 Julkaisu
51 ”Mukava mennä iloisella mielellä” : narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista
28.04.2016 - Hermanoff, Anneli
2016 Julkaisu
52 Functional human neuroimaging using clinical tools : studies of cortical motor areas
27.04.2016 - Könönen, Mervi
2015 Julkaisu
53 Tavoitteellinen, pitkäjänteinen ja järjestelmällinen työkyvyn johtaminen tuottaa tuloksia
26.04.2016 - Parvinen, Lasso; Pihlajamäki, Minna
2016 Artikkeli
54 Terveys 2015 -kansanterveysohjelman loppuarviointi
26.04.2016 - Kauppinen, Tapani; Rotko, Tuulia
2016 Julkaisu
55 Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -hanke (2016)
25.04.2016 - Niemelä, Pyry; Savela, Kati
2016 Hanke
56 Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 2001–2014 : kuormittavien ammattien tunnistaminen sekä tapaustutkimus merenkulkijat (2016-2017)
25.04.2016 - Ilomäki, Timo; Notkola, Veijo; Parkkinen, Maari; Poutiainen, Erja; Rinne, Hanna
2016 Hanke
57 PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -projekti (2015-2018)
22.04.2016 - Rautalin, Minna
2015 Hanke
58 Työuria pidentävät yhteiskunnalliset keinot, Typyke (2015-2016)
22.04.2016 - Aho, Simo; Järnefelt, Noora; Mäkiaho, Ari
2015 Hanke
59 Miten pidennämme työuria?
22.04.2016 - Shemeikka, Riikka
2016 Esitelmä
60 Miten tukea osaamisen kasvua ja kouluttautumista läpi työuran?
21.04.2016 - Korkeamäki, Johanna
2016 Esitelmä
61 Nuorten työllistäminen K-ryhmässä
21.04.2016 - Kinnune, Johanna
2016 Esitelmä
62 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen
21.04.2016 - Mäkelä-Pusa, Pirkko
2016 Esitelmä
63 Sosiaalibarometri 2016 : Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
20.04.2016 - Eronen, Anne; Lehtinen, Timo; Londén, Pia; Perälahti, Anne
2016 Julkaisu
64 Osku –Tie työelämään : Verkkopalvelu osatyökykyisten tueksi
19.04.2016 - Terävä, Kimmo
2016 Esitelmä
65 Työterveyshuollon käytännön kokemuksia Osatyökykyiset työssä ohjelmasta
19.04.2016 - Pöllänen-Astola, Riia
2016 Esitelmä
66 Osatyökykyiset työssä! : Uuden toimintamallin käyttöönotto ja hyödyt TE-toimiston, työpaikan henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja oppilaitoksen näkökulmasta
19.04.2016 - Nevala, Nina; Turunen, Jarno
2016 Esitelmä
67 Näköaloja kunnan mahdollisuuksiin kuntoutuksen ja uuden työn yhteen saattamisessa
15.04.2016 - Lindberg, Jukka
2016 Esitelmä
68 How to promote successful return-to-work in unstable working life !
15.04.2016 - Labriola, Merete
2016 Esitelmä
69 ICF-luokitusjärjestelmän rooli terveydenhuollon asiakastyössä
13.04.2016 - Niittymäki, Kirsi; Poutiainen, Erja; Rantaniska, Viliina; Stenberg, Johanna; Yli-Kaitala, Hely
2016 Artikkeli
70 Työnantajien kokemuksia kehitysvammaisista työntekijöistä
12.04.2016 - Ala-Kauhaluoma, Mika; Harkko, Jaakko; Klem, Simo; Vesala, Hannu T.
2016 Julkaisu
71 Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuo uutta työuralle
11.04.2016 - Hautala, Tiina; Jeglinsky-Kankainen, Ira; Paalasmaa, Pekka; Sallinen, Merja
2016 Artikkeli
72 Kuntoutuksen ohjaajat (AMK) : osaajina kuntoutuksen koordinointitehtävissä
11.04.2016 - Karapalo, Teppo; Koivuniemi, Merja; Pikkarainen, Aila; Walden, Pirjo
2016 Artikkeli
73 Vammaisen lapsen ja hänen perheensä kotoutumisen tukeminen etu-hankkeessa
11.04.2016 - Franz-Koivisto, Larissa
2016 Artikkeli
74 Kokemuksen kautta osaamiseen: vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus
11.04.2016 - Puumalainen, Jouni; Rissanen, Päivi
2016 Artikkeli
75 Tuetun asumisen palvelun piirissä olevien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tarpeet
08.04.2016 - Kilkku, Nina; Saarinen, Suvi
2016 Artikkeli
76 Vaihtelevaa, autonomista ja sisällöltään tärkeää työtä määräaikaisissa työsuhteissa
08.04.2016 - Parkkinen, Maari; Rinne, Hanna; Saares, Aurora; Shemeikka, Riikka
2016 Artikkeli
77 Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi alueellisesti integroiduissa sosiaali- ja terveyspalveluissa – palvelujen käyttöön perustuva malli ja esimerkkejä
06.04.2016 - Klemola, Katja
2015 Julkaisu
78 Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010–2015 loppuraportti
06.04.2016 - Sjöblom, Stina
2016 Julkaisu
79 Kokonaisvoimavarat käyttöön työllisyyden edistämisessä :Työllisyyden kuntakokeilun (2012–2015) seurantatutkimuksen loppuraportti
06.04.2016 - Arnkil, Robert; Jokinen, Esa; Pitkänen, Sari; Spangar, Timo; Tuusa, Matti
2015 Julkaisu
80 Osatyökykyisen työssä jatkamisen ja työllistymisen tukeminen
06.04.2016 - Terävä, Kimmo; Vuorento, Mirkka
2014 Julkaisu
81 Työolosuhteiden mukauttaminen vammaisilla henkilöillä : vaikuttavuus sekä estävät ja edistävät tekijät : Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus.
06.04.2016 - Anttila, Heidi; Koskela, Inka; Nevala, Nina; Pehkonen, Irmeli; Ruusuvuori, Johanna
2014 Julkaisu
82 Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia : nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti : Toimeenpanon ensimmäisen vuoden arviointi ja seurannassa sovellettavien indikaattoreiden kehittäminen
06.04.2016 - Harju, Henna; Kettunen, Aija; Korkeamäki, Johanna; Piirainen, Keijo; Pitkänen, Sari; Pulliainen, Marjo; Saares, Aurora; Shemeikka, Riikka; Tuusa, Matti
2014 Julkaisu
83 Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus
06.04.2016 - Nukari, Johanna
2013 Julkaisu
84 Vaikuttava osa : nuorisobarometri 2013
06.04.2016 - Sami Myllyniemi (toim.)
2014 Julkaisu
85 Nuorten sosiaalinen toimintakyky
06.04.2016 - Kannasoja, Sirpa
2013 Julkaisu
86 Ohjauksen liike näkyviin – Tutka ja TE-toimistojen ohjauspalvelut : Seurannan ja arvioinnin prototyyppi
06.04.2016 - Arnkil, Robert; Heikkilä, Heli; Keskinen, Anita; Pitkänen, Sari; Spangar, Timo; Vanhalakka-Ruoho, Marjatta
2013 Julkaisu
87 Toiminnan voimaa : toimintaterapia käytännössä
06.04.2016 - Hämäläinen, Tuula; Hautala, Tiina; Mäkelä, Leila; Rusi-Pyykönen, Mari
2013 Julkaisu
88 Gerontologia
06.04.2016 - Aromaa, Arpo; Heikkinen, Eino; Jyrkämä, Jyrki; Rantanen, Taina
2013 Julkaisu
89 Toimeentuloturva
06.04.2016 - Mattila, Yrjö (toim.)
2013 Julkaisu
90 Kuntoutuslaitokset muutoksessa – näkökulmia tilojen kehittämiseen : Kunto-hankkeen loppuraportti
06.04.2016 - Hellgren, Ulla-Maija; Holopainen, Rauno; Hynynen, Pasi; Lahtinen, Marjaana; Lappalainen, Sanna; Lehtelä, Jouni; Nenonen, Suvi; Nevala, Nina; Pietarinen, Veli-Matti; Rasila, Heidi; Reijula, Kari
2013 Julkaisu
91 Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä
06.04.2016 - Laitinen, Merja; Niskala, Asta
2013 Julkaisu
92 Kognitio : Muisti pätkii, sanat hakusessa – kognitiiviset oireet MS-taudissa
06.04.2016 - Hämäläinen, Päivi
2013 Julkaisu
93 Kuntouttava lähihoito
06.04.2016 - Laurell, Leena; Nordman, Pia; Suvikas, Annukka
2013 Julkaisu
94 Mielenterveyden psykologia
06.04.2016 - Nordling, Esa; Toivio, Timo
2013 Julkaisu
95 Askel askeleelta kohti yhteistoimijuutta : moniasiantuntijuus lasten kuntoutuspalvelujen verkostoneuvotteluissa
06.04.2016 - Manssila, Kirsi
2012 Julkaisu
96 En intervjustudie inom ”KOM MED-projektet 2011-2012” om vad stödpersoner kunde bidra med för att möjliggöra delaktighet
06.04.2016 - Arell-Sundberg, Marina
2012 Julkaisu
97 ”Joka tapaamisen jälkeen on tunne, että toivoa on” : KITU lapset ja nuoret -hankkeen loppuarviointiraportti
06.04.2016 - Hakkarainen, Elina; Laakso, Rea; Qvarnström-Obrey, Ann-Christin; Vehviläinen, Riitta
2012 Julkaisu
98 Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit – työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen prosessien indikaattorit : väliraportti
06.04.2016 - Juvonen-Posti, Pirjo; Kurppa, Kari; Uitti, Jukka; Viljamaa, Mervi
2012 Julkaisu
99 ASLAK-kuntoutus vahvistaa työhyvinvointia valikoivasti
06.04.2016 - Tirkkonen, Maija
2012 Julkaisu
100 ”Tunnen oloni turvalliseksi, jos…” : Kehitysvammaisten ihmisten asumisen ja palvelutarpeiden Tarve-projekti Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella
06.04.2016 - Ylönen, Salli
2011 Julkaisu

(41) sivua