Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uutuusluettelo

Voit lisätä sisältöjä muistilistalle painamalla painiketta. Samalla painikkeella voit poistaa sisällön listalta. Muistilistaan pääset sivuvalikosta.

Nimike / Tekijä Vuosi Tyyppi Koko teksti
1 Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia : Järjestökentän tutkimusohjelma
13.12.2016 - Murto, Jukka; Pentala, Oona (toim.)
2016 Julkaisu
2 Työttömien ammatillinen kuntoutus
22.11.2016 - Saikku, Peppi
2016 Artikkeli
3 Monimuotoisuusbarometri 2016 : Fokuksessa monikulttuurisuus ja osaaminen
11.11.2016 - Airila, Auli; Bergbom, Barbara; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari
2016 Julkaisu
4 Ketterästi kuntoon -kehittämishanke (2016-2018)
08.11.2016
2016 Hanke
5 Sairauskäsitykset, elämänhallinta ja sopeutumisvalmennusta koskevat odotukset
07.11.2016 - Autti-Rämö, Ilona; Härkäpää, Kristiina; Järvikoski, Aila; Kippola-Pääkkönen, Anu; Martin, Marjatta
2016 Artikkeli
6 Työelämään pääsyn ja siellä pärjäämisen haasteet
28.10.2016 - Poutiainen, Erja
2016 Artikkeli
7 Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet
27.10.2016 - Autti-Rämö, Ilona; Nissinen, Heidi; Sandelin, Iris; Tuulio-Henriksson, Annamari; Vuori, Miika
2016 Julkaisu
8 Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen verkkopohjaisen etäkuntoutusintervention avulla (2016-2018)
24.10.2016 - Lappalainen, Päivi; Pakkala, Inka
2016 Hanke
9 Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet : PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta
20.10.2016 - Holopainen, Antti; Kaskela, Teemu; Levola, Jonna; Pitkänen, Tuuli; Tourunen, Jouni
2016 Julkaisu
10 Depression varhaiskuntoutuksen vaikuttavuus
13.10.2016 - Raiskila, Tero
2016 Artikkeli
11 Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut (2016-2018)
12.10.2016
2016 Hanke
12 Järjestöbarometri 2016 : järjestöjen tulevaisuus
06.10.2016 - Eronen, Anne; Litmanen, Tapio; Londén, Pia; Peltosalmi, Juha; Ruuskanen, Petri
2016 Julkaisu
13 Lääkinnällisen kuntoutuksen luokittelun nykytila : Toimintakyvyn yhteys laitos- ja avomuotoisen kuntoutuksen kustannuksiin
03.10.2016 - Jaakonsaari, Mikko; Kahur, Kristiina; Karttunen, Auli; Kokko, Petra
2016 Julkaisu
14 Palveluista sijoittuminen vuosina 2013 ja 2014
29.09.2016 - Tuomaala, Mika
2016 Julkaisu
15 Toimintakyvyn tavoitteet keskiöön kuntoutuksessa
28.09.2016 - Kerätär, Raija
2016 Artikkeli
16 Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena (2016-2018)
26.09.2016
2016 Hanke
17 Psykologinen hyvinvointi työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttisessa intervetiossa
22.09.2016 - Kähkönen, Kari; Muotka, Joona; Näätänen, Petri; Salmela-Aro, Katariina
2016 Artikkeli
18 Masennuksen koettu kuntoutustarve väestössä : Health and Social Support (HeSSup) -tutkimuksen tuloksia
15.09.2016 - Koskenvuo, Karoliina; Koskenvuo, Markku; Mattila, Kari
2016 Julkaisu
19 Kelan ja Ohjaamoiden yhteistyö : Selvitys Kelan roolista nuorten matalan kynnyksen palveluissa
15.09.2016 - Paavonen, Anna-Marie; Salminen, Anna-Liisa
2016 Julkaisu
20 Socioeconomic status and disability retirement in Finland : Causes, changes over time and mortality
09.09.2016 - Polvinen, Anu
2016 Julkaisu
21 Etäkuntoutus-hanke (2016-2018)
07.09.2016
2016 Hanke
22 Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura
05.09.2016 - Järnefelt, Noora; Kannisto, Jari; Laaksonen, Mikko; Rantala, Juha
2016 Julkaisu
23 Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisen rakennuspalikat : Innokylän innovaatiokatsaus
01.09.2016 - Blomqvist, Pia; Koivisto, Juha
2016 Julkaisu
24 Työllisyyskokeilujen selvitys : Työllisyyspalveluiden ja -tukien käyttäjälähtöistä arviointia
01.09.2016 - Aula, Maria Kaisa
2016 Julkaisu
25 Sopeutumisvalmennuksen työnjako
30.08.2016 - Miettinen, Sari; Rämö, Sari; Sirkkola, Marja
2016 Julkaisu
26 Tanssi- ja liiketerapia kuntoutusmuotona : Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt kirjallisuuskatsauksen, asiakaskokemusten ja ammattilaisten kokemusten valossa
30.08.2016 - Härkönen, Ulla; Matinheikki-Kokko, Kaija; Muhonen, Minna; Sipari, Salla
2016 Julkaisu
27 Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys
19.08.2016 - Martin, Marjatta
2016 Julkaisu
28 Näköaloja kunnan mahdollisuuksiin kuntoutuksen ja uuden työn yhteen saattamisessa
18.08.2016 - Jukka; Lindberg
2016 Esitelmä
29 Miten kuntoutukseen liittyvä tutkimus- ja kehittämistieto leviää ja tavoittaa tiedon soveltajat?
18.08.2016 - Erja; Poutiainen
2016 Artikkeli
30 Vaihtoehtoisen työllistämisen hanke, Vahti (2016-2018)
18.08.2016
2016 Hanke
31 ABR-kuntoutus lapsiperheen arjessa : Arviointitutkimus Advanced Biomechanical Rehabilitation -kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja hyödyistä asiakaskokemusten ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta kuvattuna
18.08.2016 - Härkönen; Kaija; Matinheikki-Kokko; Minna; Muhonen; Salla; Sipari; Ulla
Julkaisu
32 Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa
22.06.2016 - Blomgren, Sanna; Karjalainen, Jouko; Karjalainen, Pekka; Kivipelto, Minna; Saikkonen, Paula; Saikku, Peppi
2016 Julkaisu
33 Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona : Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt asiakas- ja ammattilaiskokemusten sekä kirjallisuuskatsauksen valossa
21.06.2016 - Härkönen, Ulla; Matinheikki-Kokko, Kaija; Muhonen, Minna; Sipari, Salla
2016 Julkaisu
34 Sairauspoissaolotarpeen määrittäminen : Kyselytutkimus lääkäreille
21.06.2016 - Autti-Rämö, Ilona; Hinkka, Katariina; Niemelä, Mikko; Palomäki, Heikki; Pärnänen, Heikki; Vänskä, Jukka
2016 Julkaisu
35 Kelan rooli Ohjaamoissa : nuorten matalan kynnyksen palvelupisteissä (2016)
16.06.2016
2016 Hanke
36 Mikä Kunto? : Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuminen (2016)
16.06.2016
2016 Hanke
37 Onnistunut työhön palaaminen 2011-2015 : AVH ja työllistyminen -loppuraportti
14.06.2016 - Nyrkkö, Hannu
2016 Julkaisu
38 Selkäydinvammapotilaiden robottiavusteinen kävelykuntoutus Pirkanmaalla : Nopea arvio.
13.06.2016 - Koskinen, Eerika; Mäkelä, Marjukka; Parkkila, Anna-Kaisa
2016 Julkaisu
39 Mieleni minun tekevi : Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot 20 vuotta Suomessa
31.05.2016 - Hänninen, Esko (toim.)
2016 Julkaisu
40 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 : Suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset
31.05.2016 - Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanon ohjausryhmä (toim.)
2016 Julkaisu
41 Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta : Tulokset fysioterapiaa saaville vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tehdystä kyselystä
26.05.2016 - Pekola, Piia; Pitkänen, Visa
2016 Julkaisu
42 Lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavat kuntoutuksen hyvät käytännöt kirjallisuudessa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
26.05.2016 - Pollari, Kirsi; Sipari, Salla; Vänskä, Nea
2016 Julkaisu
43 Sopeutumisvalmennuksen työnjako -hanke (2015-2016)
25.05.2016 - Miettinen, Sari; Rämö, Sari; Sirkkola, Marja
2015 Hanke
44 Helmi-hanke (2016-2018)
17.05.2016 - Korkeamäki, Johanna; Mahlberg, Seija; Maunula, Sari; Poutiainen, Erja
2016 Hanke
45 Kehitysvammaisten asumispalvelujen yhteiskehittäminen
02.05.2016 - Hintsala, Susanna
2016 Esitelmä
46 Nuorten starttivalmennuksella elämänhallintaa ja osallisuutta
02.05.2016 - Oulasvirta-Niiranen, Pirjo; Pietikäinen, Reetta
2016 Esitelmä
47 Työolobarometri : Syksy 2015
29.04.2016 - Lyly-Yrjänäinen, Maija
2016 Julkaisu
48 Ryhmäkuntoutus ammattilais-vertaisyhteistyönä
29.04.2016 - Tolonen, Marjo
2016 Esitelmä
49 Ammattilainen ja kokemusasiantuntija työparina : Miten uusi työote mahdollistaa eri toimijoiden kuntoutumista?
29.04.2016 - Hietala, Outi
2016 Esitelmä
50 Effects of rehabilitation in first episode depression among occupational health care clients
28.04.2016 - Raiskila, Tero
2016 Julkaisu

(82) sivua