Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)
Hankkeen nimi

Ketterästi kuntoon -kehittämishanke (2016-2018)

Vuosi
2016
Alkamis- ja päättymisvuosi
2016 - 2016
Vastuuorganisaatio(t)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri;
Vastuuhenkilö
Stenberg, Jan-Henry
Hanketyyppi
kehittäminen
Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa Suomessa tarjottavien mielenterveyden kuntoutuspalvelujen saatavuutta. Hankkeessa kehitetään kaksi uutta ketterää etäkuntoutusmallia, jotka yhdistelevät toisaalta reaaliaikaisia kasvokkaista psykoterapiaa ja etäpsykoterapiaa ja toisaalta ajasta ja paikasta riippumatonta omahoitoa ja reaaliaikaisia etäohjauskäyntejä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat masennus- ja ahdistushäiriöstä kärsivät mielenterveyskuntoutujat, joiden opiskelu tai työkyky on selvästi vaarantunut. Kohderyhmä vastaa Kelan kuntoutuspsykoterapian kohderyhmää. Molempiin interventioihin pyritään rekrytoimaan 20 mielenterveyskuntoutujaa eli yhteensä 40 kuntoutujaa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää mielenterveyskuntoutukseen sopiva kasvokkain käytävää terapiaa ja videovälitteistä etäpsykoterapiaa yhdistelevän hoidon lyhytinterventiomalli sekä kehittää mielenterveyskuntoutukseen sopiva videovälitteistä etäterapiaa ja ajasta ja paikasta riippumatonta psykoterapeuttista omahoitoa yhdistelevä mini-interventiomalli.

Hankkeesta saadaan etäkuntoutusmalli potentiaalisille Kelan kuntoutuspsykoterapian asiakkaille. Toteuttajan on HUS ja kohderyhmänä työikäiset.

Rahoittaja(t)
Kansaneläkelaitos;
Asiasana(t)
ahdistuneisuushäiriöt; etäkuntoutus; hankkeet; interventio; itsehoito; kehittäminen; kuntoutuspalvelut; masennus; mielenterveyskuntoutujat; mielenterveyskuntoutus; mielenterveysongelmat; video;
Kieli
suomi
Huomautus

Hankkeen toimintavuodet 2016, 2017, 2018. Hanketieto tallennettu Kelan verkkosivuilta 8.11.2016.

Verkkolinkit
http://www.kela.fi/ketterasti-kuntoon-kehittamishanke-hus
Kuuluu hankkeisiin