Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)
Hankkeen nimi

Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen verkkopohjaisen etäkuntoutusintervention avulla (2016-2018)

Tekijä(t)
Lappalainen, Päivi; Pakkala, Inka;
Vuosi
2016
Alkamis- ja päättymisvuosi
2016 - 2018
Vastuuorganisaatio(t)
GeroCenter;
Vastuuhenkilö
Nikander, Riku
Hanketyyppi
kehittäminen
Kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään erilaisten kuntoutusmallien vaikuttavuutta omaishoitajien psyykkiseen hyvinvointiin.

Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää ja testata uudenlaista verkkomuotoista etäkuntoutusmallia ja tutkia sen vaikuttavuutta omaishoitajien psyykkiseen hyvinvointiin verrattuna perinteiseen omaishoitajien laitoskuntoutukseen sekä omaishoitoyhdistyksissä tarjottavaan toimintaan.

Tutkimus toteutetaan näennäiskokeellisessa asetelmassa vertaamalla keskenään 1) 12-viikon etäkuntoutusta saavan ryhmän, 2) perinteistä laitoskuntoutusta saavan ryhmän ja 3) tavanomaista hoitokäytäntöä noudattavan ryhmän (ns. vertailuryhmä) muutosten eroja kuormittuneisuudessa, masennusoireissa ja elämänlaadussa 10 kuukauden seurannan aikana. Tutkimukseen osallistuvilta omaishoitajilta mitataan kyselylomakkeilla kuormittuneisuus, masennusoireet ja elämänlaatu intervention alussa, 4 kuukauden välimittauksissa sekä 10 kuukauden kuluttua tutkimuksen aloituksesta. Omaishoitajien kokemuksia etäkuntoutusinterventiosta arvioidaan avoimilla kysymyksillä tutkimuksen loppumittauksissa.

Etäkuntoutusta saava ryhmä osallistuu 12-viikon verkkopohjaiseen, hyväksymis- ja omistautumisterapiamenetelmiin perustuvaan etäkuntoutusohjelmaan. Lisäksi etäkuntoutusinterventioon osallistuvat omaishoitajat saavat kukin oman tukihenkilön, joka seuraa omaishoitajan vointia intervention ajan. Tukihenkilöt antavat myös palautetta etäkuntoutukseen sisältyvistä harjoituksista omaishoitajille etäkuntoutuksen aikana.

Tutkimus tuottaa uutta, luotettavilla mittareilla kerättyä tietoa hyväksymis- ja omistautumisterapiamenetelmiin perustuvan etäkuntoutusintervention vaikutuksista omaishoitajien kuormittuneisuuteen, masennusoireisiin ja elämänlaatuun. Lisäksi tutkimus tuottaa arvokasta tietoa verkkopohjaisen etäkuntoutusintervention toteutettavuudesta Kelan kannalta keskeiselle kuntoutujaryhmälle omaishoitajille, joista valtaosa on iäkkäitä henkilöitä.

Rahoittaja(t)
Kansaneläkelaitos;
Asiasana(t)
edistäminen; elämänlaatu; etäkuntoutus; hankkeet; interventio; kehittäminen; masennus; omaishoitajat; psyykkinen hyvinvointi; psyykkinen kuormittavuus; tutkimus; vaikuttavuus; verkkopalvelut;
Kieli
suomi
Organisaatio(t)
Jyväskylän yliopisto; jyväskylän yliopisto, Gerontologian tutkimuskeskus; Jyvässeudun Omaishoitajat; Kuntoutus Peurunka;
Huomautus

Hankkeen toimintavuodet 2016, 2017, 2018. Hanketieto tallennettu Kelan ja GeroCenter:n verkkosivuilta 24.10.2016.

Verkkolinkit
http://www.kela.fi/omaishoitajien-psyykkisen-hyvinvoinnin-edistaminen-verkkopohjaisen-etakuntoutusintervention-avulla-gerocenter
Liittyvät sisällöt