Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)
Hankkeen nimi

Työurien jatkamisen tuki : JAMIT –hanke (2012-2014)

Tekijä(t)
Heikkilä, Marja; Koivunen, Emilia; Kuoppala, Jaana; Larjovuori, Riitta-Liisa; Mäkelä-Pusa, Pirkko; Manka, Marja-Liisa; Tiainen, Raija;
Vuosi
2012
Alkamis- ja päättymisvuosi
2012 - 2014
Hanketyyppi
kehittäminen
Kuvaus

Taustaa

Työurien jatkaminen on yhteiskuntapolitiikassa keskeisiä tavoitteita. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää , että varhaisen tuen ja työkyvyn tuen käytännöt saadaan käyttöön kaikilla työpaikoilla. Pienissä työpaikoissa työskentelee työvoimasta puolet.

Pientyöpaikoilla resurssit ja osaaminen erilaisten henkilöstöasioiden hoitoon vaihtelevat runsaasti samoin työterveysyhteistyö. Siellä tarvitaan erityisesti pientyöpaikkojen tarpeeseen sopivia käytäntöjä. Toisaalta monet pientyöpaikat ovat kunnallisten työterveyshuoltojen asiakkaita ja näiden mahdollisuudet vastata palvelutarpeeseen voivat olla rajalliset.

Tavoite

Tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja työkyvyn tuen käytäntöjä, osatyökykyisten työssä jatkamista ja mahdollisuuksia tarjota pien- ja pk –työpaikoille laadukkaita työterveyshuoltopalveluja verkottumalla muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen osatavoitteet liittyvät 1) työpaikkojen terveys- ja turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseen ja työjoustojen käyttöönottoon sekä 2) työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyöhön ja 3) yrittäjien työkyvyn tukemiseen ja työhyvintityöhön liittyvän osaamisen lisäämiseen sekä omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimiseen.

Menetelmät

Kehittämistyö käsittää neljä osa-aluetta. Työpaikkakohtaisen terveys-turvallisuustyön käytäntöjen kehittämisen kautta tuotetaan malleja pientyöpaikoille. Kehittämistyöhön tulevat työpaikat rekrytoidaan hankkeessa mukana olevien työterveyshuoltojen asiakaskunnasta. Osatyökykyisen ohjaaminen ja sijoittuminen kestävästi työelämään kehittämistyötä tehdään tapausesimerkkien avulla. Työterveyshuolto ja kuntoutuspalveluntuottaja verkostokokeilu toteutetaan 4-5 työterveyshuollon kanssa. Toteutuksen sisältö tuotetaan yhteissuunnittelulla ja kaksivuotinen kokeilu arvioidaan. Yrittäjien osaamista lisätään tarjoamalla koulutusta ja kuntoutusta.

Rahoittaja(t)
Euroopan sosiaalirahasto; Sosiaali- ja terveysministeriö;
Asiasana(t)
hankkeet; kehittäminen; kuntoutuspalvelut; palveluntuottajat; pienet ja keskisuuret yritykset; projektit; tukeminen; työhyvinvointi; työkyky; työpaikat; työsuojelu; työterveys; yhteistyö; yrittäjät;
Kieli
suomi
Organisaatio(t)
Tampereen yliopisto;
Huomautus

JAMIT-hanke. Hankkeen toimintavuodet 2012, 2013, 2014. Hanketiedot tallennettu 10.2.2012 ja tietoja päivitetty 17.10.2012.

Liittyvät sisällöt