Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tietoa ja keinoja työurien pidentämisen tueksi

Työurien pidentämisellä ratkotaan monia yhteiskunnallisia haasteita. Pidemmät työurat tarkoittavat käytännössä vahvempaa taloudellista huoltosuhdetta, eheämpiä työuria, parantunutta työkykyä ja osallisuutta sekä työttömyyden vähentymistä.

Tällä hetkellä eri ikäryhmien, sukupuolien ja esimerkiksi kantaväestön ja maahan muuttaneiden välillä on selkeitä eroja työllisyydessä. Toisaalta tärkeää on kiinnittää huomiota työssä jaksamiseen ja eheisiin työuriin.

Työurien pidentäminen on ajankohtaista juuri nyt, kun väestö vanhenee ja työikäisen väestön määrä vähenee samalla kuin julkisten palveluiden tarve kasvaa. Tilannetta on osaltaan hankaloittanut Suomen taloudelliset ongelmat ja pitkään jatkunut nollakasvu.

 

Kuviossa työllisyysasteet ikäryhmän mukaan 1990–2014, % (Lähde: Tilastokeskus)
Kuviossa työllisyysasteet ikäryhmän mukaan 1990–2014, % (Lähde: Tilastokeskus)

Työurien pyritään pidentämään työuran kaikissa eri vaiheissa. Erityisesti nuorten ja iäkkäiden työikäisten työllisyysasteet ovat matalat. Työurien pidentämiseen tähtäävät toimet ovatkin laajoja ja monialaisia.

Työurien pidentämisen keinot sisältävät nuorten ja maahanmuuttajien koulutukseen ja nopeaa työllistymistä tukevia toimia, työikäisten työssä jaksamisen tukemista, työttömyyden vähentämiseen tähtääviä keinoja sekä ikääntyvien työssä jatkamiseen kannustamista.

 

 

Tämä sivusto on luotu Työurien pidentämisen yhteistoiminnalliset keinot (Typyke) -hankkeen yhteydessä. Sivustolle kerätään tietoa työurien pidentämisen keinoista, tutkimuksista ja tilastotietokannoista aihetta käsittelevän tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. Sivustoa ylläpitää Kuntoutussäätiö. Typyke-hanke on käynnissä 8/2015-12/2016.


Sisältö päivitetty 13.09.2016