Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tilastotietokannat

Hyödyllisiä tilastotietokantoja työuria tutkivan tueksi:

Eläketurvakeskus

Tilastotietoja (työ)eläkkeensaajista ja (työ)eläkkeelle siirtyneistä

Kelasto

Tilastotietoja Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta ja sen saajista

Sotkanet

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Tilastokeskuksen StatFin

Laajasti tilastoja koko Suomesta ja sen työmarkkinoista

Eurostat

Eurooppalaista tilastotietoa laajasti

Terveytemme.fi

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamia tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin

Tietoanuorista.fi

Indikaattorit nuorten elinoloista ja asenteista

Nuorisotakuun vaikutusindikaattorit

Testikäytössä oleva palvelu

 

Tämä sivusto on luotu Työurien pidentämisen yhteistoiminnalliset keinot (Typyke) -hankkeen yhteydessä. Sivustolle kerätään tietoa työurien pidentämisen keinoista, tutkimuksista ja tilastotietokannoista aihetta käsittelevän tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. Sivustoa ylläpitää Kuntoutussäätiö. Typyke-hanke on käynnissä 8/2015-12/2016.


Sisältö päivitetty 13.09.2016