Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työurien pidentämisen yhteistoiminnalliset keinot (TYPYKE) -hanke

 
Tämä sivusto on luotu Työurien pidentämisen yhteistoiminnalliset keinot (Typyke) -hankkeen yhteydessä.

Tietoa hankkeesta

Toteuttajina: Kuntoutussäätiö, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus, Eläketurvakeskus ja TietoQ

Käynnissä: 8/2015-12/2016

Suomessa on paine pidentää työuria ja nostaa työllisyysastetta taloudellisen tilan vahvistamiseksi ja julkisten palveluiden saatavuuden turvaamiseksi. TYPYKE-hankkeen tavoitteena on kartoittaa, miten eri työuran kohtiin suunnatut hallinnonalojen ja politiikan toimet pidentävät työuria.

Tutkimuksessa  tarkastellaan yhteistoiminnallisia keinoja, joiden avulla pyritään pidentämään työuria alusta, keskeltä ja lopusta. Nämä toimet ovat käytössä muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä TE-palveluissa. Tutkimus tuottaa tietoa mekanismeista, jotka pudottavat ihmisiä työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle. Hankkeen tuloksena saadaan ajantasaista tietoa työurien pidentämisestä ja työllistymisen esteistä. Tieto hyödyttää työurien pidentämiseen ja työllisyysasteen nostamiseen tähtäävän politiikan kehittämistä.

tyoura_vaiheittain

Tutkimuskysymykset

  1. Miten eri lainsäädännölliset ja muut toimenpiteet, sekä eri toimijoiden yhteistyö yhdessä vaikuttavat työurien pituuteen? Mitkä ovat kriittiset pisteet ja yhteistoiminnan puutteet eri toimijoiden yhteistyön parantamiseksi?
  2. Onko nuorisotakuu saavuttanut sosiaalipoliittiset tavoitteensa? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen? Entä miten nuorisotakuun sosiaalisen osallisuuden ulottuvuutta tulisi kehittää?
  3. Mitkä seikat vaikuttavat työstä syrjäytymiseen ja estävät työelämään kiinni pääsyä?
  4. Miten työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehdyt muutokset (esimerkiksi sairasvakuutuslain muutokset) ovat vaikuttaneet työpolitiikan rinnalla? Miten kyetään arvioimaan työvoimapoliittisten toimien ja työkyvyttömyyden ehkäisytoimien yhteisvaikutuksia?
  5. Mitkä ovat olleet työurien pidentämisen parhaat keinot työelämän laadullisessa kehittämistoiminnassa ja millaisia keinoja tarvitaan työn nopeasti muuttuessa?

Sisältö päivitetty 13.09.2016